ผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินเว็บไซต์ของโรงเรียน
น่าสนใจ
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/09/2010
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 369009
Page Views 522906
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพดี เอมะพรหม
ครู คศ.3

นางบุปผา ฉัตรทอง
ครู คศ.3

นางพเยาว์ งามสมเกล้า
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล
ครู คศ.1
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
112 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.035-761274