ผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินเว็บไซต์ของโรงเรียน
น่าสนใจ
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/09/2010
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 368984
Page Views 522881
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางยุพดี เอมะพรหม
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นางพเยาว์ งามสมเกล้า
ครู คศ.2

นางพรรณา ศิริวรธรรม
ครู คศ.3

นางวาสนา เฉลิมกิจ
ครู คศ.2

นางจิรภา พลอยบุตร
ครู คศ.1

นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
112 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.035-761274