ผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินเว็บไซต์ของโรงเรียน
น่าสนใจ
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/09/2010
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 369005
Page Views 522902
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางรวี อาศัยสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสายันต์ กลั่นนำทิพย์
ครู คศ.2

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.3

นายณัฐพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.1

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.1

นายสิทธารักษ์ เขียนศิริ
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
112 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.035-761274