ผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินเว็บไซต์ของโรงเรียน
น่าสนใจ
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/09/2010
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 368979
Page Views 522876
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีระศักดิ์ สังข์บุญชู
ครู คศ.2

นางวิไลพร จุลปานนท์
ครู คศ.2
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
112 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.035-761274