ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ราคากลางหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 50) 07 พ.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 60) 28 เม.ย. 61
ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเ (อ่าน 59) 26 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 67) 23 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 105) 06 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 163) 05 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖ รายการ (อ่าน 219) 10 ส.ค. 60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 183) 01 ส.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 264) 31 ก.ค. 60
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม (อ่าน 155) 19 ก.ค. 60
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 226) 17 ก.ค. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 272) 14 ก.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 166) 06 ก.ค. 60
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 195) 27 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 168) 24 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 199) 10 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เรื่อง ผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 194) 20 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เรื่อง ผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 200) 20 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เรื่อง ผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น (อ่าน 177) 20 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 182) 20 ธ.ค. 59
ประกาศราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ รายการค่าปรับปรุงอ (อ่าน 197) 24 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้นฐานฯ (อ่าน 221) 15 พ.ย. 59