ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม(รับสมัครครูอังกฤษ)
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา