ภาพกิจกรรม
รับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร องอาจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,11:01   อ่าน 82 ครั้ง