ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance againment: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอยุ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,22:12   อ่าน 84 ครั้ง