ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม นําโดยท่านผู้อํานวยการ นายอภิรักษ์ กงทอง คณะครูเเละนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาในวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,21:57   อ่าน 177 ครั้ง