ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวริด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษานอกสถานที่ วันที่ 28 มิ.ย. 2562 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ นายอภิรักษ์ กงทอง พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวริด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,21:53   อ่าน 113 ครั้ง