ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมสําหรับนักเรียนชั้นม.1 เเละ 4
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมนําโดยท่านผู้อำนวยการนายอภิรกษ์ กงทอง เเละคณะครูรวมจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมสําหรับนักเรียนชั้นม.1 เเละ 4 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ วัดร้อยไร่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,21:45   อ่าน 116 ครั้ง