ผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินเว็บไซต์ของโรงเรียน
น่าสนใจ
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/09/2010
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 369000
Page Views 522897
ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 11 รูป / ดู 16 ครั้ง )
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม
( จำนวน 6 รูป / ดู 15 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 60
( จำนวน 7 รูป / ดู 10 ครั้ง )
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
( จำนวน 8 รูป / ดู 12 ครั้ง )
โครงการวิจัยและปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่อง (sQip)
( จำนวน 6 รูป / ดู 14 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 6 รูป / ดู 11 ครั้ง )
การอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
( จำนวน 6 รูป / ดู 10 ครั้ง )
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
( จำนวน 7 รูป / ดู 8 ครั้ง )
งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาล้อมรั้วด้วยรัก
( จำนวน 8 รูป / ดู 7 ครั้ง )
ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ
( จำนวน 5 รูป / ดู 5 ครั้ง )
การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ และการประกันคุณภาพภาพการศึกษา
( จำนวน 7 รูป / ดู 4 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตามขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
( จำนวน 10 รูป / ดู 4 ครั้ง )
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
112 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.035-761274