ผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินเว็บไซต์ของโรงเรียน
น่าสนใจ
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/09/2010
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 368977
Page Views 522874
คณะผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีระศักดิ์ สังข์บุญชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางรวี อาศัยสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางยุพดี เอมะพรหม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
112 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.035-761274