แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์พอเพียง ปีงบประมาณ 2554-2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 742.06 KB
แผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2556-2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 496.56 KB