ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อ


โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านท่าช้าง ตำบล ท่าช้าง  อำเภอ นครหลวง
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์  13260
โทรศัพท์ : 035761274
โทรสาร : 035761274
อีเมล์ :  thachangwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.tcw.ac.th
เฟ็ชบุ๊ค : https://www.facebook.com/thachangwittayakom/