ผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินเว็บไซต์ของโรงเรียน
น่าสนใจ
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/09/2010
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 368988
Page Views 522885
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

3

51

33

84

ม.2

3

50

40

90

ม.3

2

42

40

82

รวม  ม.ต้น

8

143

113

256

ม.4

2

31

37

68

ม.5

2

 17

18

35

ม.6

2

  9

11

20

รวม  ม.ปลาย

6

57

66

123

รวมทั้งสิ้น

14

200

179

379

  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2559
จำนวนนักเรียน จำแนกจากระดับชั้น ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

3

54

35

89

ม.2

2

42

40

82

ม.3

3

43

47

90

รวม  ม.ต้น

8

139

122

261

ม.4

2

24

19

43

ม.5

2

  9

 9

18

ม.6

3

35

40

75

รวม  ม.ปลาย

7

68

68

136

รวมทั้งสิ้น

15

207

190

397

  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2558
จำนวนนักเรียน จำแนกจากระดับชั้น ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

2

40

40

80

ม.2

3

53

46

99

ม.3

2

39

30

69

รวม  ม.ต้น

7

132

116

248

ม.4

2

12

14

26

ม.5

3

37

40

77

ม.6

2

22

30

52

รวม  ม.ปลาย

7

71

84

155

รวมทั้งสิ้น

14

203

200

403

  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2557
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
112 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.035-761274